Klub HDK PCK "Gośliniacy"

 GŁÓWNE CELE REALIZOWANE PRZEZ KLUB HDK PCK "Gośliniacy"

 

Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:

 1. Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.
 2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
 3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK.
 4. Popularyzowanie zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża.
 5. Propagowanie idei pośmiertnego oddawania organów.

Do podstawowych zadań Klubu HDK należą:

 1. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
 2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
 3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa.
 4. Otaczanie należytą troską i opieka członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
 5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego
  z odznaczeń).
 6. Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno-sportowych dla członków klubu oraz sympatyków ruchu.
 7. Integracja środowisk honorowych dawców krwi.
 8. Organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl